شرکت ساختمانی, فرتاک

روز: بهمن 10, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شرکت تعاونی فرتاک
اداری

تعاونی چیست؟

تعاونی شرکتی است با هدف تولید و توزیع بر اساس قوانین و اهداف قانونی،که اصلی ترین هدف تشکیل شرکتهای تعاونی بهتر شدن اوضاع اقتصادی و

نمایش کامل >>

فرم مشاوره