ما در “گروه مهندسی فرتاک” از حریم خصوصی شما احترام می‌گذاریم و به حفظ آن تعهد داریم. این سیاست حفظ حریم خصوصی به شما کمک می‌کند تا بفهمید چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنیم، چرا آنها را جمع‌آوری می‌کنیم و چگونه می‌توانید اطلاعات خود را به‌روز، مدیریت، صادر و حذف کنید.

اطلاعات ما جمع‌آوری می‌کنیم

برای ارائه، بهبود، درک، سفارشی سازی، پشتیبانی و بازار کردن خدمات ما، باید برخی اطلاعات را دریافت یا جمع‌آوری کنیم. نوع اطلاعات دریافت شده و جمع‌آوري شده بستگي به نحوه استفاده شما از خدمات ما دارد.

استفاده از اطلاعات

  • فرم های مشاوره و شکایت: در فرتاک، فرم های مشاوره و شکایت داريم که در آن ها اطلاعات شخصي شامل آدرس، شماره تماس، ايميل و… جمع آوري مي شود. این اطلاعات صرفا برای مشاوره و پردازش شکایت استفاده خواهد شد و در اختيار هيچ نهاد يا وبسایت ديگري قرار نخواهد گرفت.
  • فرم ‘اطلاع از جدیدترین اخبار’: در فرم “اطلاع از جدیدترین اخبار” صرفا جدیدترین اخبار و اطلاعات را برای کاربران ارسال خواهيم کرد که شاید به آن ها علاقه مند باشند و برای اهداف بازاريابي استفاده نخواهد شد.

تغييرات در سياست حفظ حريم خصوصي

“گروه مهندسي فرتاك” حق دارد که هر زمان سياست حفظ حفظ حقوق خصوصي را تغيير دهد. هنگام تغييرات قابل توجه، به شكل مناسب به شما اطلاع رساني خواهيم كرد.