روز: شهریور 23, 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کاور تخلیه هبلکس در پروژه افق فرتاک
فرتاک TV

تخلیه هبلکس پروژه افق فرتاک

زمان مطالعه: 6 دقیقه هلبکس به عنوان بتن سبک شناخته می شود زیرا نوعی بتن است که با استفاده از تخلخل های هوا در داخل آن بصورت تخته های بزرگی ساخته می شود،دارای چگالی کمتر ازبتن معمولی است و اشتغال زیادی به منظور کاهش وزن خاکستر دارد. هبلکس در پروژه افق فرتاک به عنوان یک جایگزین سبک برای بتن سنگین استفاده می شود در حالی که هنوز مقاومت در برابر بارها و عوامل مخرب طبیعی را حفظ می کند.

نمایش کامل >>