روز: مرداد 9, 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تحقیق در مورد شرکت های تعاونی
تعاونی

تحقیق در مورد شرکت های تعاونی

زمان مطالعه: 6 دقیقه شرکت‌های تعاونی به عنوان نوعی از سازمان‌های اقتصادی، با هدف کمک به رشد و توسعه اقتصادی جامعه شکل گرفته‌اند. در این نوع سازمان، افراد با همکاری و تعاون به منظور دستیابی به هدفی مشترک، سرمایه‌گذاری و کار می‌کنند.شرکت‌های تعاونی ملک به عنوان یکی از انواع شرکت‌ها، برای تأمین نیازهای مسکن جامعه شکل گرفته‌اند. در این نوع شرکت‌ها، اعضا با همکاری و تعاون در قالب یک سازمان، به منظور دستیابی به مسکنی مناسب، فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها، از طریق تحقیقات و مطالعات مختلف، به دنبال پیدا کردن مناطق مناسب جهت ساخت‌وساز مسکن هستند.

نمایش کامل >>