شرکت ساختمانی, فرتاک

Home Profession

[home_profession title=”I’M JOHN ARCHI.” stitle=”Licensed Interior Designer. More than 50 projects done.” linkbox=”url:http%3A%2F%2Fdemo.oceanthemes.net%2Farchi%2Fcontact%2F|title:Hire%20Me%20Now||”]
[simple_slider gallery=”1313,1314,1315″]
[heading text=”WELCOME” tag=”h1″ align=”center”][line_solid]

I am an interior designer from Brooklyn, with a strong focus in interior and furniture design. I love to get new experiences and always learn from my surroundings. I’ve done more than 50 projects. You can check it through portfolio section on this website. I looking forward to any opportunities and challenges.

[portfolio_carousel show=”8″ slideplay=”false” visible=”3″]

Are you ready for next project?

[button btntext=”Get Quotation” btnlink=”http://demo.archiwp.com/contact/” css=”.vc_custom_1495446549549{margin-top: 20px !important;}”]
[heading text=”MY EXPERIENCES” tag=”h1″ align=”center”][line_solid]
[profile_experiences titles=”%5B%7B%22date%22%3A%222014%20-%20Now%22%2C%22title%22%3A%22Chief%20Executive%20Officer%22%2C%22stitle%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%2C%20consectetur%20adipiscing%20elit%2C%20sed%20do%20eiusmod%20tempor%20incididunt%20ut%20labore%20et%20dolore%20magna%20aliqua.%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%222012%20-%202014%22%2C%22title%22%3A%22Sr.%20Interior%20Designer%22%2C%22stitle%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%2C%20consectetur%20adipiscing%20elit%2C%20sed%20do%20eiusmod%20tempor%20incididunt%20ut%20labore%20et%20dolore%20magna%20aliqua.%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%222010%20-%202012%22%2C%22title%22%3A%22Jr.%20Interior%20Designer%22%2C%22stitle%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%2C%20consectetur%20adipiscing%20elit%2C%20sed%20do%20eiusmod%20tempor%20incididunt%20ut%20labore%20et%20dolore%20magna%20aliqua.%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%222008%20-%202010%22%2C%22title%22%3A%22Interior%20Designer%22%2C%22stitle%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%2C%20consectetur%20adipiscing%20elit%2C%20sed%20do%20eiusmod%20tempor%20incididunt%20ut%20labore%20et%20dolore%20magna%20aliqua.%22%7D%5D”]
[heading text=”WORK PROCESS” tag=”h1″ align=”center”][line_solid][process number=”4″]
[ourfacts title=”Hours of Works” number=”2350″]
[ourfacts title=”Projects Complete” number=”128″]
[ourfacts title=”Slice of Pizza” number=”750″]
[ourfacts title=”Cups of Coffee” number=”520″]

فرم مشاوره