روز: مرداد 16, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سبک مدرن

زمان مطالعه: 4 دقیقه سبک مدرن جهان مدرن در مقابل دنیای کهن ، منظر متفاوتی از هستی عرضه می دارد که بر خاسته از باور های عقلی و انسان

نمایش کامل >>