آماده‌سازی پروژه افق فرتاک برای بتن‌ریزی

content
خلاصه محتوا:
5/5
آماده‌ سازی پروژه افق برای بتن‌ریزی شامل مراحل و نکاتی است که در این مقاله به این مراحل و نکات پرداخته شده است که تیم فرتاک شمارا به مطالعه و مشاهده این مقاله دعوت می کند.

فرتاک Wiki

زمان مطالعه: 2 دقیقه

زمان مطالعه: 2 دقیقه

آماده‌ سازی پروژه برای بتن‌ریزی

قبل از شروع عمليات بتن‌ريزي بايد محل بتن‌ريزي كنترل شود ، اگر بتن‌ريزي بر روي زمين انجام مي‌شود، سطح زمين بايد عاري از هر گونه موادزایدباشد، پس قبل از شروع این عملیات ،مهندسین فرتاک به عملیات پاکسازی سطح زمین میپردازند که  سطح زمین تميز و متراكم باشد.

در حال بارگذاری...

مراحلی که قبل از بتن ریزی در پروژه افق انجام شده است:

بسته به شرايط رطوبت محيط و زمين، از ساعتها قبل بر روي زمين آب پاشي میشود تا رطوبت زمين در حالت اشباع با سطح خشك بوده، ولي عاري از آب اضافي باشد.

 • ابعاد قالب‌ها مطابق با نقشه‌هاي اجرايی می باشد و اندازه داخلی قالب‌ها در حد مجاز باشد.
 • قالب‌ها بايد در محل خود كاملاً محكم نصب شده باشند. بنابراين با اعمال ضربه و نيرو به قالب‌ها هيچگونه لغزشی نبايد در قالب‌ها مشاهده گردد. به عبارتی از مهار بودن قالب‌ها اطمينان حاصل شود.
 • داخل قالب‌ها بايد كاملاً تميز و بدون هر گونه مواد زايد باشد. وجود مواد زايد مانند خرده چوب، آب، برف، يخ، گل و لاي و شاخه و برگ درختان سبب كيفيت نامطلوب بتن مي‌گردد.
 • براي آنكه از چسبندگي بتن به قالب جلوگيري گردد و همچنين آب بتن توسط قالب چوبی جذب نگردد، بايد سطوح قالب روغن كاری شود.
 • قبل از بتن ريزي، وضعيت ميلگرد از نظر خوردگي بايد بررسي شود. اگر بر سطح ميلگرد زنگ كم مشاهده گردد ( زنگ با ناخن و يا گوني زبر از بين برود) و آج آن صدمه نديده باشد، استفاده از آن ميلگرد بدون مانع است. حتي اين مقدار زنگ باعث افزايش مقاومت پيوستگي مي‌شود. اما اگر مقدار زنگ روي ميلگردها زياد است، بايد با ابزار مناسب نسبت به زدودن زنگ اقدام شود. روش مناسب زدودن زنگ، ماسه پاشي است، اما فرچه يا سنباده و يا برس مناسب نيست، زيرا فقط سبب صيقلی شدن زنگ مي‌گردد. مقدار زياد زنگ نه تنها فرآيند خوردگي را تشديد مي‌كند، بلكه سبب كاهش مقاومت پيوستگي بين ميلگرد و بتن مي‌گردد. در صورتي كه خوردگي سبب آسيب ديدگی آج ميلگرد و يا سبب ايجاد حفره در ميلگرد شده باشد، بايد از به كار بردن آن ميلگرد اجتناب گردد.
 • ممكن است روي سطح ميلگرد، قشري از ملات حاصل از بتن ريزی قبلی مشاهده شود. چنانچه فاصله زماني بتن‌ريزي قبلي و بعدي فقط چند ساعت باشد، نياز به پاك كردن ملات از سطح ميلگردها نيست، در غير اين صورت بايد آن قشر ملات پاك شود.
 • مسئله مهمی که در هنگام ریختن بتن باید بهش توجه شود، امکان جدا شدن دانه ها است . مهندسین کارگاه باید کاملا” مراقب باشد تا هنگام ریختن بتن ، از عواملی که سبب جدا شدن دانه ها می شود احتراز شود. توصیه میشود فاصله قرارگیری بتن از محلی که بتن سرازیر میشود حداقل المقدور کم بوده و از50 سانتیمتر تجاوز نکند.در بتن ریزی هایی نظیر بتن ریزی ستون که امکان عبور دادن لوله پمپ از قالب و تنظیم ارتفاع مناسب بتن ریزی میسر نباشد ، بهتر است که در قالب و در فواصل مناسب (مثلا” 1 متر به 1 متر ) روزنه هایی تعبیه نموده و بتن ریزی را از این روزنه ها انجام داد.

امتیاز کاربران:

5/5

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شماره تماس‌های ما

از ساعت 8:00 الی 18:00
روز سال ۲۴*۳۶۰ ساعت روز در
 • 021-46127729
 • 021-46147943
 • 021-46147967
 • 021-46147907
 • 021-46147885
همیشه در دسترس